aris@sportslaw.lv | +37122525686

Sporta tiesību pasaulē

Juridiskie pakalpojumi

Līgumtiesībās sniedzam juridiskos pakalpojumus par visa veida saistībām: darba līgumi, autoru un uzņēmuma līgumi, sponsoru līgumi, reklāmas līgumi, sadarbības un partnerības līgumi, licencēšana, utt. Sporta pārvaldības jomā konsultējam par komerctiesību un korporatīvo tiesību jautājumiem (SIA, AS, biedrības, nodibinājumi, fondi, valde, padome, akcionāri un dalībnieki, īpašnieku maiņa, utt.), personu datu apstrādes un pārvaldības lietām.

Sporta jurists ir juridisko izglītību ieguvis un Latvijā praktizējošs speciālists, kam ir plaša pieredze ar sporta nozari saistītos jautājumos.

Jurists, kurš orientējas sporta tiesībās, var ātri atrast atbilstošāko un efektīvāko risinājumu!

Jurista sniegto pakalpojumu kvalitāte var būt atkarīga gan no jurista iepriekšējās pieredzes, kvalifikācijas, gan arī no aktuālā laika intereses par darba nozari. Tātad, kas var būt labāks par juristu, kurš ir guvis plašu pieredzi sporta jomā + viņš ir sporta tiesību entuziasts?

Lai uzzinātu vairāk, rakstiet uz e-pastu:

aris@sportslaw.lv

Vai zvaniet Ārim Kakstānam, lai pārrunātu jums interesējošus jautājumus: +37122525686

Līgumi↗

Līgumu sagataves, pārrunas, papildinājumi un labojumi. Šobrīd ir, agrāk bijis, vai plānojas līgums? Jauniešiem un junioriem ir skolas, akadēmijas, treniņu, stipendijas vai cita veida atbalsta līgumi.

Operatīvie dokumenti ↗

Sporta federācijas izstrādā nolikumus, sacensību organizatori izstrādā reglamentus. Klubi un sportisti sagaida, ka šī dokumentācija būs precīza un risinās visus svarīgos jautājumus.

Strīdi ↗

Dažādi viedokļi? Līgumos un nolikumos atrodamie kopsaucēji var nepietikt, un jāpieslēdz lietai sporta tiesībās zinošs jurists. Sporta nozarē pastāvošā kārtība prasa īpašas zināšanas.


Zināšanas sporta tiesībās, rūpīga un individuāla pieeja katram klientam

Pakalpojumi sporta tiesībās noderēs, ja nav laika vai vēlēšanās uzņemties jurista lomu, uzticēties profesionālim.

Informācija blogā, kā arī publikācijās nozares vadošajos žurnālos izglītojam sabiedrību par svarīgām un interesantām tēmām.

Individuālās vai grupu apmācības ar sporta piesitienu. Lekcijas, semināri/vebināri un treniņi, kas balstīti sporta nozarē pārbaudītā labākajā praksē.

#1. Latvijas likumi

Latvijā bāzētām organizācijām un sportistiem vissvarīgāk ir zināt savas valsts likumus.


#2. Sporta tiesības

Sporta nozare pakļauta kā Latvijas Republikas likumiem, tā dažādiem starptautisko organizāciju izveidotiem principiem un normatīviem, ko gudrās aprindās iesaukuši par LexSportiva.


#3. Daudzvalodu atbalsts

Strādājam latviešu valodā. Viegli varam pārslēgties uz darbu arī angļu, krievu vai franču valodā.

Par darbiem ar atvērtu vai mainīgu apjomu piedāvājam nosacītās stundu likmes. Tas nozīmē, ka sadalām darbus pa posmiem līdz tādai detalizācijai, kas ļauj fiksēt atsevišķu posmu cenu.

Piedāvātā cena vienmēr ir objektīvi saistīts ar lietas apstākļiem un neparedz milzīgus diapazonus.

Individuāliem sportistiem un treneriem


Cenas piedāvājums ar darba līgumu nodarbinātajiem atlētiem un treneriem balstās uz sociāli atbildīgu pieeju. Turklāt, redzēt konkrētu cilvēku, ar kuru strādā, vienmēr ir patīkamāk.

Mazām sporta skolām


Sporta skolas pilda svarīgu lomu veselīgas sabiedrības audzināšanā un parasti nevar atļauties juristu uz pilnu slodzi vai pusslodzi. Cienot šos apsvērumus, lūkojamies piedāvāt konkrētajai situācijai atbilstošāko un saprātīgu cenu.

Federācijām un savienībām


Sporta nozares vaļiem, kuri palīdz apvienot plašu loku nozares pārstāvju, interesants būs apjoma atlaides piedāvājums.

Sporta sponsoriem


Sponsoru zināšanas un iespējas izpētīt sporta veidu īpatnības var nesakrist ar pamatbiznesa aktualitātēm, tam var nepietikt laika. Piedāvāsim cenu, kas ir  skaidra un samērīga iecerētajam mārketinga budžetam.

Stundas likme


Parastā stundas likme balstās uz pieņēmumu, ka nav zināms un nav garantēts kopējais darba apjoms. Pēc iepazīšanās sarunas parasti varam piedāvāt zemāku vidējo stundu likmi par plašākiem darba apgabaliem.

Tulkošana


Specializētā juridiskā tulkošana – ātri, juridiski precīzi un konfidenciāli.

Intelektuālais īpašums sportā


Autortiesību jautājumos piedāvājam kombinēto cenas veidošanas principu, vienojoties par mainīgo maksu un “veiksmes atlīdzību” ar zemāku sākotnējo iemaksu

Patērētāju tiesības un reklāma


Patērētāju tiesību jautājumos vecākiem un jauniešiem piedāvājam samazinātu stundas likmi, vienlaikus arī vienojoties par jebkura darba maksimāli iespējamo samaksu


Sporta tiesību temati

Juridiskie aspekti sportā. Sporta nozares tiesiskie izaicinājumi. Profesionāla un pieredzējuša sporta jurista skatījums.

Visas sporta organizācijas

Latvijas sporta organizāciju struktūra, formēšanas prakse un tradīcijas veidojušās kā 20.gadsimta sākumā (pēc Latvijas Republikas neatkarības iegūšanas). Lielas pārmaiņas notika arī pagājušā gadsimta 90.gados, pēc neatkarības atgūšanas. Paralēli tam sporta organizāciju tiesības ietekmē starptautiskā kustība, sākot no mazākiem reģionāliem veidojumiem līdz pat Eiropas Savienības un ANO līmenim. Lasīt vairāk…


Juridiskās formas izvēle sporta darbībai

Privātā sporta organizēšanai ir pieejamas dažādas juridiskās formas, katrai no tām ir savi plusi un mīnusi. Lasīt vairāk (sadaļa “Dokumenti sportā”)

Sporta bāzes – nekustamais īpašums, infrastruktūra sportā

Uzvelc apavus un sporto – visvienkāršākās sporta zāles vai treniņu laukuma nodrošināšana sevī slēpj virkni jautājumu. Lasīt vairāk (sadaļa “Dokumenti sportā”)

Drošība un drošums sporta objektos, sporta pasākumos

Apmeklējot sporta pasākumus, sagaidām ka tos apsargā un uzrauga. Sporta pasākumu organizatoriem ir jāievēro zināmi noteikumi. Apmeklētāji var paļauties uz to, līdz zināmai robežai. Lasīt vairāk (sadaļa “Dokumenti sportā”)

Stratēģija, ilgtspēja un vides atbildība sportā

Atkarībā no sporta organizācijas veida un juridiskās formas, tai var būt pienākums (a) ievērot ilgtermiņa vai īstermiņa stratēģijas plānošanas noteikumus un tos publiskot, (b) izstrādāt ilgtspējas un vides atbildības politiku, kā arī jebkādas citas iekšējo dokumentu sistēmas un procedūras, kā jebkurai citai firmai vai uzņēmumam. Lasīt vairāk (sadaļa “Dokumenti sportā”)

Ētika un laba pārvaldība sportā

Starptautiskās sporta organizācijas, papildus nacionālajiem likumiem, nereti pieprasa no sporta organizācijām dažādu pienākumu izpildi. Piemēram, diskriminācijas vai rasisma novēršanas pasākumus. Šādas iniciatīvas var būt priekšnoteikums, lai no starptautiskajām federācijām saņemtu dāsnu finansējumu, subsīdiju vai garantēta aizdevuma veidā. Lasīt vairāk (sadaļa “Dokumenti sportā”)

Personas datu apstrāde un aizsardzība sportā

GDPR jeb fizisko personu datu aizsardzības regula (Eiropas Savienības Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) – aktuāla arī sportā. Lasīt vairāk (sadaļa “Dokumenti sportā”)


Sporta skolas un sporta klubi

No iesaistīto dalībnieku viedokļa, sporta skolas un klubi varētu būt pat svarīgākā un populārākā kategorija plašākā sabiedrībā. Vairums vecāku parūpējas, lai bērni apmeklē pulciņus ar sporta novirzienu. Pieaugušie piepilda sporta klubus, pērk abonementus, klubi sevi reklamē, treneri meklē klientus utt. Lasīt vairāk

Sporta skolu tiesības un juridiskais regulējums

Sporta skolas visbiežāk strādā ar nepilngadīgajiem. Bērnu un jauniešu sportu organizē valsts, pašvaldības vai privātās sporta skolas, klubi. Lasīt vairāk (sadaļa “Līgumi sportā”)

Sporta klubu tiesības

Komerciālie sporta klubi biežāk apkalpo pieaugušos, nereti atsakoties strādāt ar nepilngadīgajiem – tam ir savs juridisks pamatojums, kāpēc tā. Lasīt vairāk (sadaļa “Līgumi sportā”)

Jauniešu un bērnu sporta tiesības

Vecāki, nosūtot vai aizvedot savu bērnu uz treniņu pie sporta pedagoga vai trenera, sagaida zināmu profesionāļa kompetences līmeni darbā ar nepilngadīgo. Valsts izvirza noteiktas prasības darbam ar jauniešiem un bērniem, pārkāpumu gadījumā bērniem un vecākiem ir tiesības vērsties pie augstākstāvošām iestādēm. Lasīt vairāk (sadaļa “Līgumi sportā”)

Amatiera un profesionālā statuss sportā

Amatiera statuss sportā var nodrošināt virkni iespēju. Pāreja profesionālā statusā var nodrošināt virkni citu iespēju. Sporta veidos ir ļoti svarīgi šo pāreju pareizi menedžēt un plānot – futbolā un ASV studentu sportā šim statusam ir īpaši būtiska nozīme. Lasīt vairāk (sadaļa “Līgumi sportā”)


Darba tiesības sportā

Ar sportistiem un ar kluba vai komandas atbalsta personālu parasti slēdzams darba līgums. Dažreiz – brīvprātīgo darba līgums. Arī Latviju sasniedz kolektīvo jeb arodbiedrību tiesību kustība. Lasīt vairāk (sadaļa “Līgumi sportā”)


Uzņēmumu investīcijas sportā

Peļņas gūšana, vērtības saglabāšana un reputācijas stiprināšana ir galvenie iemesli, lai valsts vai privātie izvēlētos investēt sportā.

Sporta pārraižu pirkšanas un pārdošanas tirgus profesionālajam sportam ienes milzīgu peļņu, dod finansiālu pamatu lielākajām zvaigznēm pretendēt uz miljonāru un miljardieru statusu. Klubu un komandu īpašniekiem šis statuss ne tikai dod atpazīstamību un stāvokli sabiedrībā, bet arī nereti pacelties no miljonāra uz miljardiera statusu dažu gadu laikā. Lasīt vairāk (sadaļa “Līgumi sportā”)

designed by Ededchechine - Freepik.com

Autortiesības un intelektuālais īpašums sportā

Sporta zvaigžņu tēla, vārda un līdzības izmantošana reklāmās ir ar likumu aizsargāta darbība, ko var darīt tikai ar konkrētās slavenības piekrišanu.

Mājaslapas tekstu autors, kurš nav pilna vai nepilna laika darbinieks, arī savu pienesumu var sniegt kā autors, saņemot par to autoratlīdzību. Lasīt vairāk… (sadaļa “Līgumi sportā”)..

Sponsorēšana un mārketings sportā

Sporta sponsori dāsni maksā, lai reklamētos sporta pasākumos, uz sporta formām, ar sporta zvaigžņu tēla starpniecību. Mārketings sportā ir pakļauts virknei prasību, un to uzrauga oficiālās iestādes. Lasīt vairāk (sadaļa “Līgumi sportā”)

Sports akciju tirgū

Sporta organizācijas izvēlas pārdot savas akcijas, lai iegūtu finansējumu kādam projektam, piemēram, stadiona būvniecībai. Lasīt vairāk (sadaļa “Līgumi sportā”)


Strīdi un tiesvedības sportā

Cilvēktiesības

Godīga sacensība ir antidopinga idejas pamatā. Aizliegto vielu saraksta interpretācijas problēmas, dopinga pārbaudes un kļūdaini pozitīvie rezultāti ir reti, bet ļoti skaļi gadījumi. Lasīt vairāk…

Sporta arbitrāžas un šķīrējtiesas

Sporta strīdi uz laukuma un ārpus laukuma – tos sporta funkcionāri vienmēr grib atdot saviem uzticamiem tiesnešiem. Lasīt vairāk…

Sarunātie spēļu rezultāti un manipulācijas

Latvijā “toto-spēles” tehniski ir aizliegtas un tādas ir bijušas vēl ilgi pirms Krimināllikumā iekļāva tādu pantu. Krimināli sodāmas ir ne tikai spēles gala rezultāta sarunāšanas, bet arī cita veida manipulācijas, kas saistāmas ar likmēm totalizatoros. Lasīt vairāk…


Likumi, noteikumi un citi normatīvie akti sportā

Visgarlaicīgākā sadaļa, bet var noderēt kāda strīda atrisināšanā un uzvarēšanā. Sporta likums, ministru kabineta noteikumi un citi tiesību akti veidi “Lex Sportiva”, ko dažreiz ambiciozi dēvē par sporta tiesībām. Skeptiķi iebilst, ka patiesībā tie ir visi parastie likumi, piemēroti un attiecināti sporta nozarē. Lasīt vairāk …


Jaunākās sportslaw.lv publikācijas