Āris: aris@sportslaw.lv +37122525686; ARKA Group SIA Ofiss: birojs@sportslaw +37126213987

Sporta jurists Latvijā

Juridiskie pakalpojumi

Līgumtiesībās sniedzam juridiskos pakalpojumus par visa veida saistībām: darba līgumi, autoru un uzņēmuma līgumi, sponsoru līgumi, reklāmas līgumi, sadarbības un partnerības līgumi, licencēšana, utt. Sporta pārvaldības jomā konsultējam par komerctiesību un korporatīvo tiesību jautājumiem (SIA, AS, biedrības, nodibinājumi, fondi, valde, . padome, akcionāri un dalībnieki, īpašnieku maiņa, utt.), personu datu apstrādes un pārvaldības lietām.

Sporta jurists ir juridisko izglītību ieguvis un Latvijā praktizējošs speciālists, kam ir plaša pieredze ar sporta nozari saistītos jautājumos.

Jurists, kurš orientējas sporta tiesībās, var ātri atrast atbilstošāko un efektīvāko risinājumu!

Jurista sniegto pakalpojumu kvalitāte var būt atkarīga gan no jurista iepriekšējās pieredzes, kvalifikācijas, gan arī no aktuālā laika intereses par darba nozari. Tātad, kas var būt labāks par juristu, kurš ir guvis plašu pieredzi sporta jomā + viņš ir sporta tiesību entuziasts?

Lai uzzinātu vairāk, rakstiet uz e-pastu:

aris@sportslaw.lv

Vai zvaniet Ārim Kakstānam, lai pārrunātu jums interesējošus jautājumus: +37122525686

Līgumi↗

Līgumu sagataves, pārrunas, papildinājumi un labojumi. Šobrīd ir, agrāk bijis, vai plānojas līgums? Jauniešiem un junioriem ir skolas, akadēmijas, treniņu, stipendijas vai cita veida atbalsta līgumi.

Operatīvie dokumenti ↗

Sporta federācijas izstrādā nolikumus, sacensību organizatori izstrādā reglamentus. Klubi un sportisti sagaida, ka šī dokumentācija būs precīza un risinās visus svarīgos jautājumus.

Strīdi ↗

Dažādi viedokļi? Līgumos un nolikumos atrodamie kopsaucēji var nepietikt, un jāpieslēdz lietai sporta tiesībās zinošs jurists. Sporta nozarē pastāvošā kārtība prasa īpašas zināšanas.


Zināšanas sporta tiesībās, rūpīga un individuāla pieeja katram klientam

Pakalpojumi sporta tiesībās noderēs, ja nav laika vai vēlēšanās uzņemties jurista lomu, uzticēties profesionālim.

Informācija blogā, kā arī publikācijās nozares vadošajos žurnālos izglītojam sabiedrību par svarīgām un interesantām tēmām.

Individuālās vai grupu apmācības ar sporta piesitienu. Lekcijas, semināri/vebināri un treniņi, kas balstīti sporta nozarē pārbaudītā labākajā praksē.

#1. Latvijas likumi

Latvijā bāzētām organizācijām un sportistiem vissvarīgāk ir zināt savas valsts likumus.


#2. Sporta tiesības

Sporta nozare pakļauta kā Latvijas Republikas likumiem, tā dažādiem starptautisko organizāciju izveidotiem principiem un normatīviem, ko gudrās aprindās iesaukuši par LexSportiva.


#3. Daudzvalodu atbalsts

Strādājam latviešu valodā. Viegli varam pārslēgties uz darbu arī angļu, krievu vai franču valodā.

Par darbiem ar atvērtu vai mainīgu apjomu piedāvājam nosacītās stundu likmes. Tas nozīmē, ka sadalām darbus pa posmiem līdz tādai detalizācijai, kas ļauj fiksēt atsevišķu posmu cenu.

Piedāvātā cena vienmēr ir objektīvi saistīts ar lietas apstākļiem un neparedz milzīgus diapazonus.

Individuāliem sportistiem un treneriem


Cenas piedāvājums ar darba līgumu nodarbinātajiem atlētiem un treneriem balstās uz sociāli atbildīgu pieeju. Turklāt, redzēt konkrētu cilvēku, ar kuru strādā, vienmēr ir patīkamāk.

Mazām sporta skolām


Sporta skolas pilda svarīgu lomu veselīgas sabiedrības audzināšanā un parasti nevar atļauties juristu uz pilnu slodzi vai pusslodzi. Cienot šos apsvērumus, lūkojamies piedāvāt konkrētajai situācijai atbilstošāko un saprātīgu cenu.

Federācijām un savienībām


Sporta nozares vaļiem, kuri palīdz apvienot plašu loku nozares pārstāvju, interesants būs apjoma atlaides piedāvājums.

Sporta sponsoriem


Sponsoru zināšanas un iespējas izpētīt sporta veidu īpatnības var nesakrist ar pamatbiznesa aktualitātēm, tam var nepietikt laika. Piedāvāsim cenu, kas ir  skaidra un samērīga iecerētajam mārketinga budžetam.

Stundas likme


Parastā stundas likme balstās uz pieņēmumu, ka nav zināms un nav garantēts kopējais darba apjoms. Pēc iepazīšanās sarunas parasti varam piedāvāt zemāku vidējo stundu likmi par plašākiem darba apgabaliem.

Tulkošana


Specializētā juridiskā tulkošana – ātri, juridiski precīzi un konfidenciāli.

Intelektuālais īpašums sportā


Autortiesību jautājumos piedāvājam kombinēto cenas veidošanas principu, vienojoties par mainīgo maksu un “veiksmes atlīdzību” ar zemāku sākotnējo iemaksu

Patērētāju tiesības un reklāma


Patērētāju tiesību jautājumos vecākiem un jauniešiem piedāvājam samazinātu stundas likmi, vienlaikus arī vienojoties par jebkura darba maksimāli iespējamo samaksu