aris@sportslaw.lv | +37122525686

Sporta Avīzē

Āris Kakstāns regulāri raksta jurista sleju Sporta Avīzei


Raksts 2020. gada marta Sporta Avīzē

Sporta autori. Ieskats sportistu algās un nodokļu nomaksā © DIENA

Par sportistu darba samaksas vai atlīdzības aspektiem jaunākajā Sporta Avīzes numurā raksta jurists Āris Kakstāns. Aplūkoti tēmas galvenie pamatjautājumi:

Raksta noslēgumā varēs atrast norādes uz dažu starptautiski zināmo sporta zvaigžņu attiecībām ar nodokļu iestādēm. Ne visi ir bijuši svētie vismaz kādas valsts nodokļu administrācijas ierēdņu acīs.


Raksts 2020. gada maija Sporta Avīzē
Nepārvarama vara sportā © DIENA

Maija Sporta Avīzes numurā skaidroti galvenie nepārvaramās varas juridiskie un “juridiski starpdisciplinārie” jautājumi, izcelti svarīgākie problēmpunkti šodien un nākotnē.


Raksts 2020. gada jūnija Sporta Avīzē

Sporta komercvērtības aizsardzība © DIENA

Jūnija Sporta Avīzē publicētajā rakstā “Sporta komercvērtības aizsardzība” aplūkotas pamatlietas saistībā ar sportistu imidža tiesību mārketingu.


Raksts 2020. gada jūlija Sporta Avīzē

Psiholoģiskais terors vai sapurināšana © DIENA

Jūlija numurs Sporta Avīzē ar sportista tiesību rakstu par iespējamām tālejošām sekām, ja treneris nepārvalda pedagoģijas metodes, bet emocijas valda pār treneri. Raksts tapis sadarbībā ar Tieslietu ministrijas speciālistu E.Gūti.


Raksts 2020. gada septembra Sporta Avīzē

Bērnu tiesības sportā © DIENA

Viens no 2020.gada rudens labākajiem rakstiem savā žanrā. Sniedz gan vairākas praktiskas norādes par bērnu un jauniešu virzīšanu sportā, gan vērtīgas norādes tiesu prakses (judikatūras) pētniekiem.

Jurisprudences entuziasti atradīs atsauci uz Latvijas Augstākās tiesas gada aktuālāko spriedumu, ka arī norādes uz pāris no Eiropas Savienības Tiesas lielajiem spriedumiem, kuri izmainīja Eiropas sportu.


Raksts 2020. gada novembra Sporta Avīzē

Sporta atcelšanas juridiskās sekas © DIENA

Novembra Sporta Avīzē – jurista viedoklis ar ieskatu pāris lielajās tiesvedībās, kur ASV sporta organizācijas iesūdz … sponsorus. Arī par online abonementu plusiem un mīnusiem, klātienes pasākumu biļešu naudas atgūšanu, sporta klubu abonementu izvēles rekomendācijām.


Raksts 2021. gada jūlija Sporta Avīzē

Olimpiskais īpašums / Diena
Jūlija Sporta Avīze par sporta tiesībām – olimpisko spēļu tēma.

Raksts 2021. gada septembra Sporta Avīzē

Pārraides tiesību specifika / Diena


Raksts 2021. gada novembra Sporta Avīzē: Pārraides tiesību sarežģītais tirgus


Raksts 2022. gada janvāra Sporta Avīzē: Zīmoli Sportā. Ar turpinājumu marta numurā.


Raksts 2022. gada marta Sporta Avīzē: Marta trakums Latvijā


Raksts 2022. gada maija Sporta Avīzē: Pārkāpumi sportā


Raksts 2022. gada jūlija Sporta Avīzē: Vasaras nometnes. Ieteikumi vasaras nometņu izvēlē

Septembris 2022

https://www.diena.lv/raksts/sporta-avize/tuvplana/valsts-nostaja-sporta-parraides-14285926

Novembris 2022

FIFA pasaules kauss futbolā Katarā, konteksts ar cilvēktiesībām un citām pretlikumībām

https://www.diena.lv/raksts/sporta-avize/tuvplana/futbols-bez-cilvektiesibam-14289709

Janvāris 2023

Dzimumu līdztiesība sportā. No atšķirīga balvu fonda, līdz citām atšķirībām attieksmē

https://www.diena.lv/raksts/sporta-avize/tuvplana/dzimumu-lidztiesiba-sporta-14293539

Sporta Avīze janvāris 2023

Marts 2023

Kam pieder sports Latvijā: kas ir patiesā labuma guvēji klubos, kas kontrolē lēmumus?

https://www.diena.lv/raksts/sporta-avize/tuvplana/kam-pieder-sports-latvija-14296215

Maijs 2023

Raksts par sporta aģentu profesiju

https://www.diena.lv/raksts/sporta-avize/tuvplana/profesija-sporta-agents-14299472

Jūlijs 2023

Azartspēļu bizness

https://www.diena.lv/raksts/sporta-avize/tuvplana/azartspelu-biznesam-paklautais-sports-14302234