woman with cross symbol on mouth unable to speak

Rasisma lietā FK Liepāja futbolistam samazināta diskvalifikācija

Gada ievadā Latvijas Futbola federācija diskvalificēja futbolistu E.Tīdenbergu par ētikas normu pārkāpumu, nosakot sodu uz 3 mēnešiem. Pēc futbolista apelācijas (vai parasta iesnieguma?) LFF Ētikas komiteja sodu samazinājusi uz diviem mēnešiem. Viens no iemesliem šādam lēmumam – sportists jau daļu soda bija izcietis.

Sākotnējā informācija tikai liecināja, ka Ētikas komiteja diskvalifikāciju noteikusi par ētikas normu pārkāpumu. Minējumu līmenī, ar augstu varbūtību, bet ne pilnībā skaidri, noteiktais sods tika saistīts ar rasistiska rakstura pārkāpumu. Ar atkārtoto Ētikas komitejas lēmumu šīs šaubas tika kliedētas:

“Vienlaikus Ētikas komiteja atgādina, ka atkārtotu rasistisku izpausmju gadījumos draud bargākas sankcijas, ieskaitot arī mūža diskvalifikāciju.”

https://lff.lv/zinas/17533/etikas-komiteja-samazina-e-tidenbergam-pieskirto-diskvalifikaciju/

Vairāk par pašu lietas būtību jau rakstījām:


Kā redzams, lietas būtība visdrīzāk griežas ap vārdu “slave” (“vergs”). Tāpat “donut country” (“virtuļu valsts”) lietojumu var klasificēt kā uz rasismu orientētu apvainojumu. Spēlētājs, iespējams, ir atzinis, ka tas tā ir, un apgalvoja, ka to nožēlojis.

Paliek neskaidrs pamatojums, cik plašs vārdu lietojums var tikt uzskatīts par rasistisku, tāpēc futbolistiem stingri ieteicams nelietot nievājošus vārdus, kas varētu tikt uztverti kā rasistiski.

Svarīgi ir ne tikai tas, ko ētikas komisija uzskata par rasismu un rasisma gadījumu, bet arī tas, kā paziņojumu adresāts uztver saņemtās ziņas. T.i., aizvainotajam basketbolistam bija visas tiesības just, ka personīgais uzbrukums lielā mērā bija FK Liepāja futbolista rasu aizspriedumu dēļ. Šajā gadījumā visas 3 iesaistītās puses bija vienisprātis – gan aizskartais basketbolists izjuta rasismā balstītu naidu, gan futbolists acīmredzot atzina ka ir rakstījis ar rasistiskas aizskaršanas ieceri, ko “sertificēja” atbildīgā instance federācijā.

Pēc tam, kad FK Valmiera parādu dēļ vieta Eirokausos tika atdota FK Liepāja, kluba kādreizējā kapteiņa atgriešana apritē nešaubīgi skatāma kā pozitīvs pavērsiens.