Popularitāti gūstošais bērnu sporta straumēšanas serviss caur mākslīgā intelekta kamerām – palīdzējām Sportacentrs.com sagatavot apskatu par šīs nodarbes juridiskajiem aspektiem.

Raksts pieejams te:

https://sportacentrs.com/amatieru_sports/25062024-robotkameru_tiesraides_bernu_sporta_ieguv

GDPR un AI

Rakstā aplūkoti jautājumi saistībā ar personas datu apstrādes aspektiem kontekstā ar GDPR jeb 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Tā kā GDPR piemērošanas aspektos jau ir izveidojusies gan tiesu prakse, gan ir pieejamas neskaitāmas iestāžu vadlīnijas, tad šajā aspektā rakstā jau ieskicēta esošā straumēšanas biznesa modeļa problemātika.

Savukārt mākslīgā intelekta (AI) kontekstā šādu vadlīniju vairums vēl varētu būt priekšā.