Ar “Prometey” uzvaru noslēgusies Latvijas – Igaunijas basketbola līgas projekta 4. sezona. Pirmo reizi 4 gadu laikā kāds no mačiem tika pasludināts par “tehnisko zaudējumu” komandai, kas neieradās paredzētajā spēlē. Un fināls tika aizvadīts bez neviena Latvijas kluba. Ja vien neuzskatāt, ka Prometey pārstāv Latviju, jo viņu mājas spēles notiek Rīgā.

Izņēmuma čempioni

Līgas reglaments paredz, ka turnīrs paredzēts abu Baltijas valstu klubiem, ar vienu izņēmumu tikai vienai komandai. Un šogad izrādījās, ka tas nav vienīgais izņēmums.

Saskaņā ar Wikipedia, Prometey Slobozhanske ir Ukrainas basketbola klubs, kas bāzēts Slobožanskā, iepriekš bāzēts Kamianske. Tā no 2019. līdz 2022. gadam spēlēja Ukrainas basketbola Superlīgā, kas ir Ukrainas augstākais basketbola līmenis.

Tātad, ar ko viņi ir īpaši?

Prometey īpašie līgas noteikumi

Prometejs bauda īpašu attieksmi no Latvijas-Igaunijas līgas puses, un tas ir pamatoti, šāda kluba klātbūtne līdzjutējiem regulāri piedāvā ko jaunu. Tiek uzskatīts, ka “Prometey” varētu būt bagātākais klubs šī gada turnīrā un, iespējams, visbagātākais klubs, kāds jebkad bāzēts Rīgā (uz atsevišķām spēlēm Rīgā ir ieradušies daudzi bagāti klubi, bet tas ir cits stāsts).

Turnīrs – Apvienotā līga, kurā ietilpst Igaunijas un Latvijas klubi, kurai ir
sava struktūra un budžets. Izņēmuma kārtā 2023./2024.gada basketbola sezonā, piedalās arī BC Prometey komanda no Ukrainas.

“Turnīra” definīcija nolikumā

Bēdīgi slavenā neierašanās 2024. gada 9. martā Tartu

Papildus tam, ka Rīgas klubs kādam no Latvijas klubiem atņēma vietu finālā, tas radīja vislielāko troksni arī regulārajā sezonā. Prometejs iekļuva vēstures grāmatās, kļūstot par pirmo līgas klubu, kas tika sodīts par neierašanos izbraukuma mačā Igaunijā.

Club team that does not show up for a scheduled game without announcing
and without a justified cause will lose the game by forfeit and the score will
be 0:20. In addition there shall be a fine of 5000 EUR.

..

The team that receives a second forfeit during the season shall be disqualified from the Tournament competition. All the game results of the respective team are annulled. In addition, there shall be a fine of 20400 or
40800 EUR (Article 7.6.).

..

The Boards of National Federations can decide the additional punishments (e.g. starting the next season from the lower league).

Kluba komanda, kas neieradīsies uz paredzēto spēli bez paziņojuma un bez attaisnojoša iemesla, zaudē spēli un rezultāts būs 0:20. Papildus paredzēts naudas sods 5000 eiro apmērā.
..
Komanda, kura sezonas laikā saņem otro tukšo zaudējumu, tiek diskvalificēta no turnīra sacensībām. Visi attiecīgās komandas spēļu rezultāti tiek anulēti. Papildus paredzēts naudas sods 20400 vai 40800 EUR (7.6. punkts).
..
Nacionālo federāciju padomes var lemt par papildu sodiem (piemēram, sākot ar nākamo sezonu no zemākās līgas).

Mediji vēstīja, ka komandai bijušas problēmas ar savainojumiem. Lai gan Prometejam bija objektīvi iemesli lūgt pārcelt maču, Tartu komanda nevienam no priekšlikumiem nepiekrita. Prometejs apgalvo, ka ar savu jautājumu vērsušies Latvijas Basketbola Savienībā (“LBS”).

Citu klubu pārstāvji aicināja uz Ukrainas kluba izslēgšanu no sacensībām vispār, daži viņus apsaukāja, utt.

Tāpat daži klubu pārstāvji kā reālu problēmu minēja Prometeja finansiālo jaudu, lai noticētu argumentam par savainojumiem.

Vai Prometejs varētu izvairīties no zaudējuma?

Publiskā informācija liecina, ka Prometejs bija vērsies LBS un Tartu klubā, lai lūgtu mainīt spēles datumu, un viņu ārsts šajā mačā atļāvis piedalīties tikai 6 spēlētājiem.

Tātad, kāpēc tehniskais zaudējums tomēr?

  1. Kam jautāt par maču pārcelšanu?
  2. Kā pareizi dokumentēt tādu pieprasījumu?

No publiskās informācijas secināms – klubs centās runāt ar LBS un Tartu klubu. Taču, lai arī LBS pārstāvji varētu ticēt savām pilnvarām lemt visus ar basketbolu saistītus jautājumus, LBS šajās apvienotās līgas situācijās nav lemttiesību. Tieša saziņa ar Tartu klubu paliek uz Prometeja paša risku, jo izrādījās, ka Tartu nemaz nebija motivēts vienoties par datuma maiņu, un bez līgas amatpersonu iesaistes šādas sarunas nav vērtīgas.

Pareizā atbilde uz 1. jautājumu: Turnīra nolikums regulē Latvijas-Igaunijas Basketbola līgu 2023/2024, kā arī citus noteikumus, nolikumus, rokasgrāmatas, apkārtrakstus un lēmumus, uz kuriem ir atsauce šeit vai pieņēmusi Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (EST) valde. -LAT BL OÜ) ; jautājumi, kas nav reglamentēti ar nolikumu vai citiem noteikumiem un principiem, ko apstiprinājusi Rīkotāja valde, tiek risināti saskaņā ar Oficiālajiem FIBA noteikumiem.

Kāpēc? Noteikumu definīcijas nosaka sekojošo:

  • Valde – Kompānijas un Turnīra izpildinstitūcija.
  • Kompānija – Latvijas un Igaunijas Basketbola asociācijas kopīgi dibināta juridiska persona EST-LAT BL OÜ
  • Organizators – Valde, Turnīra direktori un administrācijas darbinieki

Skaidrs, ka definīcijās ir acīmredzama kļūda, taču tas jebkurā gadījumā nevar likt domāt, ka LBS varētu būt tiesības pieņemt vai apstiprināt spēles datuma maiņu.

Lai gan kluba ārsts, iespējams, bija izteicis noteiktu ieteikumu, tomēr nav minēts fakts, ka tas būtu pareizi dokumentēts ar slimības lapām utt. Ja darba devējam trūkst darbinieku, parasti jebkuru prombūtni var attaisnot tikai ar ārsta zīmi. Darba devēji var attaisnot savus spēlētājus, ne vienmēr pieprasot slimības lapas, tomēr attiecībā uz trešajām personām tas varētu būt bijis būtisks objektīvas situācijas pierādījums.

Pareizā atbilde uz 2. jautājumu: grūti pateikt… tas ir atkarīgs, vai argumenti vispār bija patiesi. Tas nozīmē, ka vienkārši sarežģītās situācijas izteiktie argumenti nav pierādījums, ja vien tam nav pievienota kāda dokumentācija saskaņā ar apgalvoto.

Citi juridiskie aspekti

No juridiskā viedokļa var izcelt tēmas par sponsoriem un spēlētāju pilsonību.

Aizliegta vai ierobežota reklāma

Latvijas Azartspēļu likums aizliedz azartspēļu produktu reklamēt ārpus spēļu vietām. Līgas titulsponsors tradicionāli ir sporta totalizatoru kompānija. Saskaņā ar likumu, toto ir azartspēļu apakšveids. Līdz ar to šāda apšaubāma prakse, lai arī likumsargi to pieļauj, tomēr paliek ārpus likuma robežām.

Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir arī noteikumi par kredītu un kredītu reklāmu. Viens no baneriem, kas redzams starp līgas sponsoriem, darbojas tieši šajā biznesa jomā, tomēr atliek samierināties, ka likumsargiem šāda prakse ir pieņemama, par labu tieši sporta nozarei.

Ar pilsonību saistīti ierobežojumi

Lietā C‑680/21 Eiropas Kopienu Tiesa analizēja noteikumu par minimālo/maksimālo spēlētāju skaitu, pamatojoties uz viņu pilsonību nacionālajās līgās. Tā kā Latvijas – Igaunijas līga diez vai ir pilnībā profesionāla līga, šis noteikums varētu nebūt pretrunā ar ES likumu. Tomēr, visticamāk, šī tradīcija, kas aizsākusies 90. gados pirms Latvijas un Igaunijas iestāšanās ES, patiesībā ir nelikumīga.