Ko nozīmē lietas nonākšana Eiropas Savienības Tiesā?

Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004. gada. Ar šo laiku Latvijas tiesām kļuva pieejama arī Eiropas Savienības Tiesa. Juristiem lielākoties ir skaidrs, ko nozīmē Līguma par Eiropas Savienības darbību 267.panta kārtībā rosinātā jautājuma uzdošana EST. Bet sporta līdzjutējiem, kuri par šo tiesu pēdējā laikā uzzina un dzird vairāk, šī varētu būt tikai kārtējā Eiro-tiesa ar nesaprotamu autoritāti. Īsumā par EST šajā rakstā.

  Ko dara EST? Teorija

  ES Tiesa “atbild uz jautājumiem”.

  Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir sniegt prejudiciālus nolēmumus par:

  a) ES fundamentālo Līgumu interpretāciju;

  b) ES iestāžu vai struktūru tiesību aktu spēkā esamību un interpretāciju.

  Līguma par Eiropas Savienības darbību 267.pants

  Lai saprastu šos divus (a un b) apakšpunktus, jāpārzina Eiropas Savienības uzbūve, kura nav no vieglajām.

  Vienkāršoti izsakoties, ES rada daudz un dažādus dokumentus, kuru interpretācija jeb izpratne var radīt domstarpības. ES Tiesa interpretē un skaidro – kā “pareizi” lasīt direktīvas, regulas, u.c. dokumentus.

  Ko var darīt ar ES Tiesas spriedumu?

  Īsā atbilde, atkarībā no pozīcijas:

  • (i) tos var lasīt kā skaidrojošo literatūru, ja tas ir vienkārši publicēts spriedums agrākā lietā, lai saprastu kā varētu darīt un ko ņemt vērā, ar ko hipotētiski rēķināties.
  • (ii) Ja tas ir jūsu lietā, tad Latvijas tiesai ir pienākums tam pakļauties un izlemt tieši jūsu lietu. Izvēles iespējas darīt citādāk – nav.
  • (iii) Ja nonāksiet tādā pašā situācijā kā jau publicētā lietā, tad ES Tiesas spriedums attieksies uz jums, būs saistošs.

  Citiem vārdiem sakot, ES tiesa nelemj par gala iznākumu. Bet tā spēcīgi ietekmē argumentus un nosaka attieksmi pret faktiem.

  Kas drīkst uzrunāt ES tiesu?

  Uz ES tiesu pieteikumu var nosūtīt Latvijas Augstākā tiesa. Paši, pa tiešo, to nevaram.

  ES tiesībās ir šāds noteikums:

  Ja jautājumu ierosina kādas dalībvalsts tiesā, šī tiesa, ja tā uzskata, ka ir vajadzīgs ES Tiesas lēmums par šo jautājumu, lai šī tiesa varētu sniegt spriedumu, var lūgt, lai Tiesa sniedz nolēmumu par šo jautājumu.

  Ja jautājumu ierosina par lietu, ko izskata dalībvalsts tiesa, kuras lēmumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem nevar pārsūdzēt, tad šai dalībvalsts tiesai jāgriežas (domāts – jāvēršas) ES Tiesā.

  Tātad Bertāna lietā ES tiesa nozīmē ko?

  Sporta tiesībās slavenajā lietā Augstākā Tiesa ir nosūtījusi jautājumu ES Tiesai par patērētāju tiesību attiecināšanu uz basketbolistu.

  Līgumu slēdzot, Dāvis bija tikai viens no neskaitāmiem jauniem puišiem, kas sporto. Tagad viņš ir NBA spēlētājs un multimiljonārs. Vai ES Tiesa noteiks lietas iznākumu? Nē, lai kāds būtu ES tiesas lēmums (pirmkārt, vai vispār pieņemt lietu – šobrīd nav nekādu oficiālu ziņu par to vai lieta ir akceptēta), praktiskais lietas iznākums tiks noteikts Latvijas Republikas tiesā. ES Tiesa atbildēs uz jautājumu ar “prejudiciālu nozīmi”.

  Tezaurs.lv skaidro, ka savienojumā “prejudiciāls jautājums”: tiesisks jautājums, bez kura iepriekšējas atrisināšanas nav iespējams tiesā izspriest attiecīgu lietu.

  ES Tiesas misija ir nodrošināt efektīvu un vienveidīgu ES tiesību aktu piemērošanu, novērst atšķirīgu interpretāciju.

  ES Tiesa atbildi sniedz, pieņemot nevis vienkāršu atzinumu vai vadlīnijas, bet gan spriedumu jeb motivētu rīkojumu. Valsts tiesai, kurai adresēts nolēmums, sniegtā interpretācija ir saistoša, izskatot attiecīgo lietu. Tiesas spriedums ir tādā pašā veidā saistošs arī citu dalībvalstu tiesām, kurām varētu rasties identisks jautājums.