Klienta lieta sporta tiesībās: Izglītības likums un sports

Palīdzējām kādas Latvijas sporta skolas audzēkņa vecākiem strīdā ar sporta skolas vadību par treneru prettiesiskiem lēmumiem. 

🇱🇻Lietas sarežģītību ilustrē Latvijas Republikas likumu par izglītību un sporta skolas jeb pašas izglītības iestādes iekšējo kārtības noteikumu savietojamība. 

Šo juridisko noteikumu savienojuma reālā piemērošana dzīvē ir patiešām svarīga. 

🛷Runājot līdzībās, lieta bijusi kā ledus trase ar neskaitāmām virāžām. 

🧑🏽‍🏫Nereti sporta organizāciju administrēšanu uztic personām ar labo pieredzi sporta veidā, kas nodrošina sporta veida turpinātību un pieredzes nodošanu.

Nereti tiek aizmirsts par to, ka funkcionāra darbā ir par maz ar pieredzi no tā, kā “visi vienmēr darīja” un ir jāspēj domāt 🤯ar savu galvu

Funkcionāriem jāspēj kritiski izvērtēt pareizību vai nepareizību veciem ieradumiem. Ne tikai balstīties uz tehnisko pieredzi sporta veidā (gan tehnisko, gan ne-tehnisko sporta veidu jomā)!

Ja lieta ir grūta, tad ir jāpieaicina 👨🏼‍💻kompetenti speciālisti, kuri to var izdarīt pēc nozares labākajiem standartiem.

Vecākiem un bērniem

Aicinām būt drosmīgiem, nešaubīties par savu taisnību, ja tam ir pamats. Sarežģītos gadījumos palīdzēsim ar juridiskajiem pakalpojumiem.

Sporta skolām un organizācijām

Aicinām sekot līdzi tendencēm un arī normatīvajiem aktiem. Ja likumu džungļi kļūst pārāk biezi, sporta tiesību jurists var sniegt noderīgas konsultācijas.