aris@sportslaw.lv | +37122525686

Jurista Vārdā

Par sporta tiesībām un ar to cieši saistītām tēmām žurnālā “Jurista Vārds” regulāri raksta Āris Kakstāns.

Latvijas vienīgais juristu žurnāls “Jurista Vārds” publicējis Āra Kakstāna rakstus arī par sporta tiesību jautājumiem.

Daži no spilgtākajiem sporta tiesību rakstiem JV


Darba tiesības un sporta šķīrējtiesas

2022. gada 12. jūlija numurā “Jurista Vārds publicējis rakstu “Darba strīdi sporta nozares šķīrējtiesās”. Jurists Āris Kakstāns analizējis Latvijas likumus darba strīdu jomā, paralēli aplūkojot starptautisko sporta organizāciju prasības šajā pašā aspektā. Lieki teikt, ka lietotājiem bez juridiskām zināšanām šo noteikumu kopums varētu būt neizprotams un pretrunu, šaubīgu interpretāciju pilns.

Raksts pieejams visiem interesentiem, par maksu, žurnāla vietnē.

Par rakstu vēstīja arī “Latvijas Vēstneša” sociālo tīklu kontos, liekot to blakus advokatūras svarīgākajiem jaunumiem.

Valsts atzīto sporta federāciju statuss

Valsts atzīto sporta federāciju statuss, rīkojoties civiltiesību ietvaros balansē uz robežas ar darbību valsts vārdā.

Vai tiešām visa nauda, ko Latvijas federācijām maksā starptautiskās organizācijas, kļūst privāta? Kad sporta federāciju amatpersonas būs valsts amatpersonas?

Ieguldījumi jaunajos sportistos un nākotnes peļņas sadale.

Raksts par Senāta spriedumu sporta karjeras atbalsta līguma lietā (Civillietu departamenta 2020. gada 16. janvāra spriedums lietā Nr. SKC-18/2020).

Saite uz rakstu: Jurista Vārds – Žurnāls: Ieguldījumi jaunajos sportistos un nākotnes peļņas sadale (juristavards.lv)


FIBA šķīrējtiesā lielākās uzvaras spēlētājiem

Ieskats vairākos FIBA “basketbola šķīrējtiesas” jeb “BAT” (basketball arbitral tribunal) lēmumos

Jurista Vārds – Žurnāls: FIBA šķīrējtiesā lielākās uzvaras spēlētājiem (juristavards.lv)


Azartspēļu reklāmas regulējuma un uzraudzības problēmas

Šajā rakstā aplūkota vairāku sporta federāciju un čempionātu prakse saistībā ar Azartspēļu un izložu likuma 41. panta piekto daļu. Likuma analīze izvērsta tieši par sporta likmju kā azartspēļu paveida popularizēšanu

Jurista Vārds – Žurnāls: Azartspēļu reklāmas regulējuma un uzraudzības problēmas (juristavards.lv)


Raksti saistībā ar intelektuālā īpašuma (mediju tiesību) lietām sportā

Intelektuālā īpašuma dienā – ar sportu saistītie jautājumi

Apskats par Patentu valdes 2019. gada īpašo semināru “Intelektuālais īpašums un sports – tieksme pēc zelta” (Reach for Gold: IP and Sports).

Jurista Vārds – Žurnāls: Intelektuālā īpašuma dienā – ar sportu saistītie jautājumi (juristavards.lv)


Intelektuālā īpašuma tiesības cīņas sportā

Eseja par dažādo cīņas sporta veidu politiku, izceļot boksa un jaukto cīņas mākslu jeb MMA atšķirības.

Jurista Vārds – Žurnāls: Intelektuālā īpašuma tiesības cīņas sportā (juristavards.lv)


Sporta pārraides par valsts naudu

Eseja par 2011. gada MK noteikumiem “par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami audiovizuālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos”. Lai gan eseja tapusi 2018.gadā, norādot uz acīmredzamām aplamībām sporta translāciju jautājumos, vēl pat trīs gadus pēc esejas tapšanas, MK noteikumos izmaiņu nav.

Jurista Vārds – Žurnāls: Sporta pārraides par valsts naudu (juristavards.lv)


Dopings, Olimpiskās spēles

Olimpiskās spēles kā politikas instruments

Eseja par lielo politiku un olimpiādēm

Jurista Vārds – Žurnāls: Olimpiskās spēles kā politikas instruments (juristavards.lv)


Organizācijas kompetence atzīt uztura bagātinātāju par dopingu

Starptautiskā Antidopinga aģentūra jeb WADA izstrādā un publicē aizliegto vielu un metožu sarakstus. WADA definēt dopingu. Rakstā aplūkoti daži spilgtākie gadījumi, kad sertificētas laboratorijas sapinušās meistarībā. Un kad dopinga definīcija var izraisīt kaut ko starp šoku un smīnu. Tikai savlaicīga vēršanās pie jurista devušas kaut nelielu atspaidu uz sportista interešu aizsardzību.

Jurista Vārds – Žurnāls: Organizācijas kompetence atzīt uztura bagātinātāju par dopingu (juristavards.lv)