Watch, Read, Listen

Sporta un sportistu tiesības

Sportisti, atlēti, treneri, klubi, federācijas

Building exterior in Toronto, Canada

Sporta jurists

Pieredze sporta tiesībās

Līgumi

Pārrunas, noslēgšana, izvērtējums un atzinumi, izbeigšana, apstrīdēšna

Procesi un procedūras

Iekšējās kārtības noteikumi un dažādu procesu aprakstu veidošana, ieviešana, efektivitātes un lietderības izvērtēšana

Strīdi, tiesvedības

Latvijas tiesās un iestādēs, šķīrējtiesās, sporta arbitrāžā (CAS) un citur

Dokumenti

Vēstules, pieteikumi, pretenzijas, atbildes raksti, paskaidrojumi

Politikas un noteikumi

Deklaratīvi un praktiski noteikumi, nolikumi un cita veida rakstu darbi

Personu dati

GDPR, Fizisko personu datu aizsardzības likums

Sportslaw.lv pieredze

Privātu un publisku personu konsultēšana dažādos juridiskos jautājumos

Individuākiem klientiem

  • Līgumu, statūtu un reglamentu jautājumi
  • Strīdus situāciju risinājumu meklēšana
  • Juridisko risku izvērtējums un minimizēšana
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Organizācijām

  • Līgumu un citu dokumentu sagatvju izstrāde
  • Izvērtējumi un ieteikumi procesu pilnveidei
  • Tiesvedības un konfliktu risinājumu meklēšana