Dalība Parīzes spēlēs – Sporta Avīze marts‘24

Braukt vai nebraukt uz Parīzi, un ko ņemt vērā lēmuma apsvērumos: 2024.gada marta Sporta Avīzē publicēts raksts par Olimpiskās Hartas noteikumiem attiecībā uz uzvedību Olimpiskajās spēlēs.

Raksts pieejams gan žurnāla drukātajā un elektroniskajā versijā (sk. ekiosks.lv), gan kā atsevišķs saturs elektroniski:

https://www.diena.lv/raksts/sporta-avize/tuvplana/piedalities-nedrikst-atteikties-14314943